top of page

ALGINÁTY A RETRAKČNÉ PRISLUŠENSTVO

Algináty sú špeciálne hmoty, ktoré sa používajú v stomatológii na vytvorenie odtlačkov zubov
alebo tkanív. Sú založené na zmesi prírodných a syntetických zložiek, ktoré sa vstrekne do
formy alebo sa naplní na zub alebo tkanivo. Po stvrdnutí alginátu vznikne presný a detailný
odtlačok, ktorý sa potom použije na vytvorenie protézy, náhrady alebo iného zubného
výrobku.
Retrakčné príslušenstvo sa používa v stomatológii na odhalenie a očistenie zubov alebo
tkanív. Toto príslušenstvo sa často používa pri leptaní alebo pri iných zákrokoch, kde je
potrebné mať prístup k celému zubu alebo tkanivu.

bottom of page