top of page

ODTLÁČENIE

Odtláčanie je postup, ktorý sa používa v stomatológii na vytvorenie presného a detailného
odtlačku zubov alebo tkanív. Odtlačok sa vytvorí pomocou alginátu alebo iného materiálu,
ktorý sa vstrekne do formy alebo sa naplní na zub alebo tkanivo. Po stvrdnutí alginátu
vznikne presný odtlačok, ktorý sa potom použije na vytvorenie protézy, náhrady alebo iného
zubného výrobku.

bottom of page