top of page

KOFERDAM

Koferdamy sú malé silikónové alebo gumové tesnenia, ktoré sa používajú v stomatológii na
ochranu zubov a tkanív pred možnými poškodeniami alebo infekciami. Koferdam sa na zub
alebo tkanivo nasadí a dobre prispôsobí, aby zabránil prístupu vzduchu a tekutín. Týmto
spôsobom sa umožní lekárovi pracovať v suchom a čistom prostredí, čo zvyšuje úspešnosť a
kvalitu vykonávaných zákrokov.
Spracovanie výplne je postup, pri ktorom sa do zubu vloží výplň, aby sa vyplnila chýbajúca
časť zubu alebo naplnila dutinu vzniknutú po odstránení zubného kazu. Výplň sa najčastejšie
vyrobí z amalgámu, ktorý je zmesou kovov, ale môže byť tiež vyrobená z plastu alebo
keramiky. Po vložení výplne sa zub obrúsi, aby sa zabezpečila rovnomerná a estetická plocha.

bottom of page