top of page

CEMENTÁCIA

Cementácia je postup, pri ktorom sa do zubu alebo tkaniva vloží alebo prilepí náhrada alebo
protéza. Používa sa na prilepenie náhrady alebo protézy k zubu alebo tkanivu, aby sa
zabezpečila jej pevnosť a stabilitu. Najčastejšie je využívaná pri vkladaní koruniek alebo
mostíkov, ale môže sa použiť aj pri iných typoch náhrad alebo protéz.

bottom of page