top of page

lokálna a lokoregionálna anestézia
Ubistesin / Ubistesin Forte je indikovaný dospelým, dospievajúcim a deťom starším ako 4 roky (alebo s telesnou hmotnosťou vyššou ako 20 kg). Ubistesin – štandardné zákroky Ubistesin Forte – bolestivé zákroky, chirurgia

Balenie obsahuje 50 ampuliek 1,8 ml.

UBISTESIN / UBISTESIN FORTE

bottom of page