top of page

Karpulové lokálne anestetikum na bežné ošetrenie obsahujúce 4% articain a adrenalín 1/200 000. Účinok do 1,5-3,6 min, polčas plazmy 20-40 min. Trvanie anestézie v pulpe 45-60 min alebo v tkanive 120-300 min. Maximálne dózovanie: 7,0 mg/kg (dospelý) resp. 5,0 mg/kg (dieťa), t.j max. 7 karpulí 1,8 ml (70 kg dospelý). Bez obsahu EDTA ani ďalších konzervačných látok, bez obsahu latexu. Najnižšia acidita (pH 4,0 – 5,5) medzi všetkým konkurenčnými značkami – rýchlejší nástup účinku a nižšia bolestivosť. Skladovanie až do 30 stupňov Celzia.

NIE JE ANESTETIKUM AKO ANESTETIKUM.

Na základe § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 362/2011 Z.z. je internetový výdaj súčasťou lekárenskej starostlivosti, na ktorú sa zo zákona vyžaduje povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti. Internetovým výdajom je výdaj humánneho lieku, veterinárneho lieku alebo zdravotníckej pomôcky uvedených v odseku 2 prostredníctvom služieb informačnej spoločnosti na základe elektronického formulára objednávky uverejneného na webovom sídle verejnej lekárne, ak ide o humánny liek alebo o veterinárny liek, alebo na webovom sídle výdajne zdravotníckych pomôcok, ak ide o zdravotnícku pomôcku.

Firma Jarident, s.r.o. je vlastníkom farmaceutickej licencie reg. č. FV-605/13 ale nie je vlastníkom lekárenskej licencie na prevádzkovanie verejnej lekárne. Na základe vyššie uvedeného si nemôžete anestetikum objednať prostredníctvom elektronického formulára (vložením do košíka) ale je nutné si ho objednať telefonicky, emailom resp. uveďte do poznámky textom vo Vašej internetovej objednávke.

Dodanie možné len v SR zákazníkom, ktorí vlastnia rozhodnutie o povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – ambulancie zubného lekárstva (pri prvej objednávke anestetika resp. zmene rozhodnutia je potrebné rozhodnutie doložiť tak, aby sme obe strany mali splnené podmienky podľa zákona).

Septanest

bottom of page