top of page

kompozitný materiál


Nová generácia populárneho bulk fill materiálu SDR od firmy Dentsply Sirona. Zatekavý materiál na objemové plnenie kavít v distálnom úseku. Aplikácia v 1 vrstve až do hrúbky 4 mm (vytvrdzuje sa naraz). Redukovaná polymerizačná kontrakcia a pnutie až o 60 %. Výborná adaptácia na steny kavity, pre celkové spevnenie zubu – ideálna hmota pre tvrvalu rekonštrukciu rozsiahlych kavít napríklad po endodoncii.

Objem 50 kapsúl.

SDR PLUS

bottom of page