top of page

Ni-Ti endonástroje Denstply Maillefer
Osvedčené Ni-Ti endonástroje Denstply Maillefer v novom „mäkkom“ extra ohybnom prevedení. Nové nástroje ProTaper Gold priamo nadväzujú na rokmi osvedčený, všeobecne uznávaný systém ProTaper Universal - k výhodám variabilnej konicity a predikovateľnej, lievikovitej preparácie pridávajú úžasnú flexibilitu a individuálne prispôsobenie nástroja tvaru kanálika. Nový použitý materiál - špeciálne tepelne upravená zliatina bez tvarovej pamäte umožňuje voľné predohnutie nástroja a zachovanie tvaru - čo zaručuje dokonalú adaptáciu nástroja v kanáliku, hlavne pri dokončovacích nástrojoch v apikálnej časti
1 balenie obsahuje 6 ks.

PROTAPER GOLD

bottom of page