top of page

dentálne adhezívum
Dvojzložkové dentálne adhezívum na techniku total-etch. Adhezívny systém v dvoch fľaštičkách na techniku celkového leptania.
Vlastnosti:
Jedinečná štrukturálna väzba. 48% množstva plniva stačí na dosiahnutie vynikajúcej pevnosti väzby.
Účinný tok behom aplikácie. Jedna vrstva primeru. Jedna vrstva adhezíva. Mokré aj suché prostredie.
Vysoko rentgenokontrastný. 267 % radioopacita uľahčuje detekciu rentgenovým snímkom.
Možnosti dodania. Dostupné v balení vo fľaštičkách aj v balení unidose - na jedno použitie.

Overené dlhodobé výsledky.
 

OPTIBOND™ FL

bottom of page