top of page

Gutaperčové obturátory

Gutaperčové obturátory z gutaperče s krížovou väzbou. 3D obturácia, jednoduchá reendodoncia, jednoduchá preparácia na koreňový čap, jednoduché odstránenie hlavičky. Špeciálne kalibrované na Protaper Next.

1 blister obsahuje 6 ks.

GUTTACORE PINK PRE PROTAPER NEXT

bottom of page