top of page

obturátory

GuttaCore je prvý obturátor na trhu s jadrom z gutaperče s priečnymi (crosslinked) väzbami. Priečne väzby spájajú polymérové reťazce a transformujú gutaperču tak, aby bola odolnejšia ale zároveň si zachovala svoje najlepšie vlastnosti

1 blister obsahuje 6 ks.

GUTTACORE

bottom of page