top of page

Vista – Elasti-Vac Tip – plastová výplachová kanyla
Špeciálna flexibilná a veľmi tenká plastová výplachová kanyla dopĺňa systém
ak dokonalá pomôcka na účinný výplach.

ELASTI-VAC™ TIP

bottom of page